Жеткиликтүү Олимпиадалар Online Мелдештер

...
Математика боюнча Олимпиада 2023 3-8-класстар үчүн

Олимпиада 3 турда өткөрүлөт: 1-тур онлайн тестирлөө түрүндө (жөнөкөй тапшырмалар), 2-тур онлайн тестирлөө түрүндө (орточо кыйынчылыктагы тапшырмалар) жана 3-тур оффлайн режиминде өткөрүлөт

Баштоо: 1-май 2023-жыл
Аягы: 31-декабрь 2023-жыл

Жакында Online Мелдештер

Учурда активдүү Олимпиадалар жок!