Купуялык саясаты

Ушул саясатка шилтеме менен коштолгон "мен макулмун" талаасына белги коюу менен сиз (мындан ары — колдонуучу) ушул саясатта белгиленген тартипте жана шарттарда жеке маалыматты иштеп чыгууга өз эркиңиз менен жана өз кызыкчылыгыңыз үчүн өз жазуу жүзүндөгү макулдугуңузду бересиз.

1. Жалпы жоболор
 1. Бул саясат Интернет тармагында төмөнкү дарек боюнча жайгаштырылган жана/же жеткиликтүү колдонуучулук Макулдашуунун (мындан ары — "Макулдашуу") ажырагыс бөлүгү болуп саналат: https://om.kg/index.php?module=content&page=agreement  ошондой эле пайдалануучу менен түзүлгөн башка келишимдер, эгерде бул алардын шарттарында түздөн-түз каралса. Ошентип, Келишимди жана көрсөтүлгөн келишимдерди аларда белгиленген жол менен, анын ичинде тиркемени колдонуу менен, сиз ушул саясаттын шарттарын толук кабыл аласыз.
 2. Персоналдык маалыматты иштеп чыгуу ыкмалары ар кандай аракеттерди (операцияларды) же аракеттердин (операциялардын) комбинациясын камтыйт, анын ичинде ушул саясатта белгиленген максаттарда автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же Сервисдын кароосу боюнча мындай каражаттарды пайдаланбастан чогултуу, жазуу, тутумдаштыруу, сактоо, тактоо (жаңылоо, өзгөртүү), алуу, пайдалануу, берүү (берүү, жетүү), ээсиздендирүү, бөгөт коюу, алып салуу, жок кылуу.
 3. Бул жерде жана андан ары саясатта, эгерде ушул саясатта башкача каралбаса же анын маңызынан башкасы келип чыкпаса, макулдашууда, ошондой эле пайдалануучу менен түзүлгөн башка келишимдерде каралган терминдер жана аныктамалар колдонулат. Башка учурларда саясатта колдонулуучу терминди чечмелөө колдонуудагы мыйзамдарга, ишкер жүгүртүү каада-салттарына же илимий доктринага ылайык жүргүзүлөт.
2. Жеке маалымат
 1. Бул саясатта жеке маалымат деп төмөнкүлөр түшүнүлөт:
  1. Каттоо же авторизациялоо учурунда, ошондой эле Тиркемени жана/же кызматты андан ары колдонуу процессинде Колдонуучу өзү жөнүндө берген маалымат, анын ичинде колдонуучунун жеке маалыматтары.
  2. Колдонуучунун программалык камсыздоосунун жөндөөлөрүнө жараша автоматтык түрдө берилүүчү маалыматтар инсансыз түрдө.
 2. Сервис колдонуучунун жеке маалыматынын курамына талаптарды белгилөөгө укуктуу, ал тиркемени жана ага негизделген кызматты колдонуу үчүн милдеттүү түрдө берилүүгө тийиш. Эгерде белгилүү бир маалымат кызмат тарабынан милдеттүү деп белгиленбесе, аны берүү же ачыкка чыгаруу колдонуучу каалагандай болот.
 3. Каттоо учурунда колдонуучу сөзсүз түрдө катышуучунун туулган күнүн, телефон номерин жана паролун көрсөтөт. Каттоодо ар бир колдонуучунун (лордун) уникалдуу идентификатору түзүлөт. Колдонуучунун идентификатору колдонуучунун профилиндеги маалыматка байланган. Келишим түзүү максатында Колдонуучу өзү жөнүндө төмөнкү жеке маалыматтарды бере алат: Аты, кызматы, команда.
 4. Жеке маалыматтарды, анын ичинде: фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, жайгашкан шаары, окуган жери.тиркеменин функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен колдонуучу өз алдынча, өз аракети менен, өзү каалагандай Тиркемедеги өзүнүн профилинин маалыматын белгисиз адамдардын чөйрөсүнө ачып бере алат. Колдонуучу профилге кошкон маалыматмен сервистеги профиль маалыматын көрсөтүү жөндөөлөрүн эске алуу менен адамдардын чектелбеген чөйрөсүнө жеткиликтүү болот.
 5. Сервис берилген жеке маалыматтын аныктыгын жана Колдонуучуда ушул саясатка ылайык аны иштеп чыгууга зарыл макулдуктун бар экендигин текшерүүнү жүзөгө ашырбайт, анткени колдонуучу ак ниеттүүлүк, этияттык менен иштейт жана мындай маалыматты актуалдуу абалда кармап турууга жана жеке маалыматтардын субъекттеринен бардык зарыл болгон макулдуктарды алууга бардык күч-аракетин жумшайт.
 6. Хаб Журнал файлдарын колдонуу менен кызматтагы колдонуучунун аракеттери жөнүндө маалыматтарды чогултууну жана сактоону жүзөгө ашырат. Эгерде аракеттер ыйгарым укуктуу колдонуучу тарабынан жасалган болсо, мындай маалымат Колдонуучунун идентификатору менен байланышат.
 7. Колдонуучу сайтта жана мобилдик тиркемеде үчүнчү жактардын программалык камсыздоосун колдонуу мүмкүнчүлүгүн түшүнөт жана кабыл алат, анын натыйжасында мындай адамдар 2.1.2-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтарды инсансыз түрдө кабыл алып жана өткөрүп бере алышат. Көрсөтүлгөн үчүнчү жактын программалык камсыздоосуна төмөнкүлөр кирет:
 • аналитикалык маалыматтарды чогултуу системалары: Ооба, Яндекс.Метрика, ООО, ООО, ООО, Медиатор.
 • Социалдык сетей аналитика куралдары (пикселдер): Ох, Вконтакте;
 • жарнама жайгаштыруу системалары: Сох (Сох), Сох, Яндекс (ря) жарнама тармагы, ахая.

Үчүнчү жактардын программалык камсыздоосун пайдалануу менен жеке эмес маалыматтарды чогултуунун курамы жана шарттары алардын укук ээлери тарабынан түздөн-түз аныкталат жана төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

браузер дайындары (түрү, версиясы, ӨКМ);

 • иштөө тутумунун дайындары (түрү, версиясы, экрандын чечилиши);
 • суроо-талаптын маалыматтары (убакыт, өтүү булагы, кми-дареги).
 • Тиркемедеги колдонуучунун аракеттери жөнүндө башка жеке эмес маалыматтар.

8. Сервис Тиркемени жана/же Кызматты колдонуунун алкагында колдонуучу өз ара аракеттенишкен үчүнчү жактар тарабынан колдонуучунун жеке маалыматын пайдалануу тартиби үчүн жоопкерчилик тартпайт.

3. Жеке маалыматты иштеп чыгуунун укуктук негиздери

 1. Сервис жеке маалыматты колдонгон укуктук негиздерге төмөнкүлөр кирет:
  1. Колдонуучу бир же бир нече конкреттүү максаттар үчүн иштетүүгө макулдук берген жеке маалыматты иштеп чыгуу;
  2. Пайдалануучу тарап болуп саналган келишимди аткаруу үчүн зарыл болгон учурда жеке маалыматты иштеп чыгуу;
  3. Колдонуучу менен келишим түзүү үчүн зарыл болгон учурда жеке маалыматты иштеп чыгуу;
  4. Сервис тарабынан колдонулуучу укукка ылайык өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн зарыл болгон жеке маалыматтарды иштеп чыгуу.

4. Балдарга карата колдонулган саясат

 1. Сервис 18 жашка чейинки балдардын жеке маалыматтарын атайылап чогултпайт, аны сурабайт жана ата-энесинин же камкорчусунун катышуусуз тиркемени же сайтты колдонууга уруксат бербейт. 18 жашка чыга элек адамдарга жеке маалыматтарды, анын ичинде аты-жөнүн, дарегин, телефон номерин жана электрондук почта дарегин берүүгө тыюу салынат. Эгерде сервиске маалымат 18 жашка чейинки баладан алынгандыгы белгилүү болсо, анда Сервис мындай маалыматты токтоосуз алып салат. 

5. Жеке маалыматты иштеп чыгуу максаттары

 1. Сервис колдонуучу менен келишимдерди түзүү жана аткаруу үчүн зарыл болгон жеке маалыматты иштеп чыгууну, анын ичинде жыйноону жана сактоону, ошондой эле профилди толтуруу жана Жеке кабинетте орнотууларды орнотуу жолу менен жалпыга жеткиликтүү кылууну ишке ашырат.
 2. Сервис жеке маалыматты төмөнкү максаттарда пайдаланууга укуктуу:
  1. Тиркемени жана сервисти пайдалануу боюнча келишимдерди түзүү; келишим түзүү жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документтерди алмашуу аркылуу дистанциялык тартипте жүргүзүлөт. Бул учурда, колдонуучунун жөнөкөй электрондук колтамгасынын ачкычынын ролун параи — пароль аткара алат.
  2. Түзүлгөн келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруу, анын ичинде пайдалануучуга тиркемеге жана сервиске кирүү мүмкүндүгүн берүү; сервиске кирүү мүмкүндүгүн берүүгө билдирмелер тиркеменин программалык каражаттарын жана электрондук почтаны пайдалануу менен кабыл алынат. Сервистин функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруунун алкагында укук ээси жеке маалыматты камтыган колдонуучулардын профилдерин тиркемеде сактайт, системалайт жана көрсөтөт.
  3. Аны менен түзүлгөн келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруунун алкагында пайдалануучуну идентификациялоо; пайдалануучунун жеке кабинети пайдалануучунун АЧК-паролу менен байланышкан.
  4. Тиркемени жана кызматты пайдаланууга байланыштуу техникалык колдоо көрсөтүү; колдоо кызматына кайрылуулар тиркеменин программалык каражаттарын жана электрондук почтаны пайдалануу менен кабыл алынат.
  5. Түзүлгөн келишимдер боюнча, анын ичинде үчүнчү жактарды тартуу менен нотификация тартибинде маалыматтык тейлөө жана сервистин сапатын жакшыртуу максатында пайдалануучу менен байланышты камсыз кылуу; пайдалануучу менен байланыш Электрондук почта аркылуу же тиркемени жана/же сервисти каттоодо же колдонуу процессинде колдонуучу көрсөткөн телефондун абоненттик номери боюнча ишке ашырылат.
  6. Жеке эмес маалыматтардын негизинде маркетинг, статистикалык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү. 2.7-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтар. колдонуучулардын Колдонмонун ар кандай бөлүмдөрүнө канча убакыт коротконун, алардын кызыкчылыктарын жана артыкчылыктарын билүү үчүн жеке эмес маалыматтарды чогултуу тутумдары чогултулат жана талданат.

6. Жеке маалыматтарга карата пайдалануучунун укуктары

 1. Эгерде бул колдонуудагы мыйзамдарда каралган болсо, колдонуучу төмөнкүлөргө укуктуу:
  1. Анын жеке маалыматтарын чогултуу жана пайдалануу жөнүндө маалымат алуу.
  2. Жеке маалыматтарыңызга кирүү жана туура эмес же толук эмес болсо, аны оңдоо.
  3. Алардын жеке маалыматтарын иштетүүгө тыюу салуу, эгерде алардын тактыгы талашка түшсө, кайра иштетүү туура эмес жүргүзүлсө, ошондой эле сервис жеке маалыматтарды сервис иштеп жаткан максаттар үчүн талап кылбаса.
  4. Өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө каршы чыгууга, ошондой эле эгерде Сервис милдеттерди аткарууда коомдук пайдалуу же өзүнүн мыйзамдуу кызыкчылыктарында иштеп жаткан болсо жана мындай иштетүүнү улантууга аргасыз муктаждык жок болсо, аларды иштетүүгө тыюу салууга.
  5. Колдонуучу өзүнүн жеке маалыматтарын иштеп чыгууга берген макулдугун каалаган убакта жокко чыгарат. Колдонуучу жеке маалыматтарды иштеп чыгууга өзүнүн макулдугун кайтарып алган учурда, мындай чакыртып алуу Сервис аны чакыртып алганга чейин ушундай макулдуктун негизинде ишке ашырган иштетүүнүн мыйзамдуулугуна таасирин тийгизбейт.
  6. Жеке маалыматтарын алып салууну талап кылуу, эгерде алар чогултулган же иштетилген максаттарга тиешеси жок болсо; макулдук жокко чыгарылганда жана кызматта иштетүүнү улантууга негиз жок болгондо; коомдук пайдалуу же кызматтын өзүнүн мыйзамдуу кызыкчылыгы үчүн андан ары иштетүүгө каршы пикирлер болгондо жана мындай иштетүүнү улантууга аргасыз муктаждык жок болгондо; жеке маалыматтар туура эмес иштетилгенде.
  7. Автоматташтырылган иштетүүгө гана негизделген чечимдин субъектиси болбоо, анын ичинде колдонуучу үчүн юридикалык жактан маанилүү кесепеттерди жаратуучу же башка жол менен таасир этүүчү профилдөө, иштетүүнү улантуу үчүн укуктук негиз болгон учурларды кошпогондо.
  8. Жеке маалыматтарды структураланган, кеңири колдонулган жана машинада окула турган формада алуу, кызмат берилген жеке маалыматтарды автоматташтырылган каражаттар менен иштеткен учурларда, маалыматтарды өткөрүп берүү.

7. Жеке маалыматты сактоо

 1. Бардык чогултулган жеке маалыматтар мындай маалымат топтолгон максаттарга жетүү үчүн зарыл болгон мезгилде же колдонуудагы мыйзамдардын жоболоруна ылайык уруксат берилген же талап кылынган мезгилде гана сакталат. Мезгил-мезгили менен кызмат колдонуучулардын жеке маалыматтарын чогултуу жана иштеп чыгуу максаттары жарактуу бойдон калаарын аныктоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарын текшерип турат. Мындай аныктама төмөнкүлөрдү камтыган, бирок алар менен чектелбеген бир катар факторлорго негизделген: колдонуучу кызмат менен мамиле түзөбү, кызмат аткарылдыбы? колдонуучунун сурамдары (кошумча тапшырмаларды кошкондо), колдонуучу менен Кызматтын ортосунда келишимдик мамилелер барбы, ошондой эле колдонуучунун жеке маалыматтарын сактоону улантуу үчүн келишимдик же мыйзамдуу негиздер барбы. Мындай текшерүүнүн жыйынтыгына жана жеке маалымат субъекттеринен алынган билдирүүлөргө таянып, кызмат өз системаларын жаңыртат.
 2. Сервистин сапатын жогорулатуу жана укуктук коргоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында Сервис Тиркемени жана/же сервисти пайдалануунун алкагында колдонуучу жасаган иш-аракеттер жөнүндө, ошондой эле пайдалануучу өз тарабынан макулдашууларды жана башка келишимдерди түзгөндүгүнө жана аткаргандыгына байланыштуу лог-файлдарды алар жасалган учурдан тартып 1 (бир) жыл ичинде сактоого укуктуу.

8. Жеке маалыматты коргоого карата талаптар

 1. Сервис персоналдык маалыматты сактоону жүзөгө ашырат жана аны ички эрежелерге жана регламенттерге ылайык санкцияланбаган кирүүдөн жана жайылтуудан коргоону камсыз кылат.
 2. Колдонуучу тарабынан чектелбеген адамдардын чөйрөсүнө ачылган маалыматтардан тышкары, колдонуучунун жеке маалыматтарына карата анын купуялуулугу сакталат (2.4-пункт. жана башка учурларда тиркеменин технологиясы же анын негизинде берилүүчү сервис же пайдалануучу тарабынан пайдаланылуучу программалык камсыздоонун конфигурациясы тиркеменин башка колдонуучулары же Интернет тармагынын кайсы болбосун пайдалануучулары менен ачык маалымат алмашууну караштырат.

9.Жеке маалыматты берүү

 1. Сервис жеке маалыматты үчүнчү жактарга төмөнкүдөй учурларда берүүгө укуктуу:
  1. Колдонуучу мындай иш-аракеттерге, анын ичинде колдонуучу белгилүү бир маалыматтын берилишин чектебеген колдонулуп жаткан программалык камсыздоонун жөндөөлөрүн колдонгон учурларга макулдугун билдирген;
  2. Берүү колдонуучунун тиркеменин функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн жана/же ага негизделген кызматтын өзгөчөлүктөрүн колдонуусунун алкагында зарыл;
  3. Тиркемени үчүнчү жактын ээлигине, пайдалануусуна же менчигине өткөрүп берүүгө, анын ичинде пайдалануучу менен түзүлгөн келишимдер боюнча укуктарды мындай үчүнчү жактын пайдасына өткөрүп берүүгө байланыштуу;
  4. Мыйзамда белгиленген жол-жобонун алкагында соттун же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабы боюнча;
  5. Колдонуучу менен түзүлгөн келишимдердин бузулушуна байланыштуу сервистин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн.

10.Жеке маалыматты өзгөртүү жана жок кылуу

 1. Колдонуучу каттоо же авторизациялоо учурунда өзү берген жеке маалыматты каалаган учурда өзүнүн жеке кабинетинде өз алдынча редакциялоого укуктуу.
 2. Колдонуучу өзүнүн эсептик жазуусун өчүрүүгө же Сервисга өзүнүн эсептик жазуусун жок кылууга сурам жөнөтүү жолу менен анын жеке маалыматтарын иштетүүгө болгон макулдугун чакыртып алуу укугун ишке ашырууга укуктуу info@om.kg

11.Купуялык саясатын өзгөртүү

 1. Бул саясат колдонуучуга алдын ала эскертүүсүз эле Сервис тарабынан бир тараптуу өзгөртүлүшү же токтотулушу мүмкүн. Эгерде саясаттын жаңы редакциясында башкача каралбаса, саясаттын жаңы редакциясы сайтка жайгаштырылган учурдан тартып күчүнө кирет.
 2. Саясаттын колдонуудагы редакциясы Интернет тармагындагы сайтта жайгашкан https://om.kg/index.php?module=content&pageconfidential.